Ứng dụng đếm số người online bằng PHP & MySQL

Giả định tình huống, khi người dùng truy cập vào trang web, chúng ta sẽ tiến hành insert thông tin của họ vào trong cơ sở dữ liệu để tính lượt truy cập. Những thông tin cơ bản đó bao gồm:

  • ‘tgtmp’ là thời gian mà họ truy cập được tính khi họ truy vào trang web đó.
  • ‘IP’ là dãy số lưu thông tin IP của họ khi viếng thăm website của bạn.
  • ‘local’ là nơi lưu đường dẫn mà họ đang truy cập.

Công thức tính lượt truy cập như sau: Khi bắt đầu truy cập vào website, hệ thống sẽ insert thời gian và IP của người truy cập. Sau 1 khoảng thời gian định sẵn (tính bằng giây), cùng với IP đó tiếp tục gửi lệnh request thì hệ thống sẽ tính lại 1 lượt truy cập mới.

Ví dụ: tôi viếng thăm website lúc 7h, hệ thống sẽ ghi nhận và insert địa chỉ IP của tôi truy cập lúc thời gian là 7h vào database. Sau đó tôi đặt là nếu sau 15 phút IP của tôi vẫn tiếp tục hoạt động và gửi lệnh request (hoặc làm mới website) hệ thống mặc định sẽ tính là 1 lượt truy cập mới. Hoặc chưa hết 15 phút, nhưng tôi sử dụng 1 IP khác để truy cập, thì hệ thống cũng sẽ tính là 1 lượt truy cập mới.

Bây giờ, chúng ta bắt đầu xây dựng code PHP để insert các giá trị ‘tgtmp’, ‘ip’ và ‘local’, sau đó chúng ta lại load các giá trị này hiển thị lên website. Trong đó: tgtmp sử dụng hàm time() – hàm này sẽ lấy ra thời gian hiện tại của người truy cập (tính bằng giây). Và kết quả như sau:

Như vậy là chúng ta đã hoàn tất code xây dựng ứng dụng tính lượt truy cập bằng PHP & MySQL. Bạn cũng có thể dựa vào đây để tùy biến thêm các số liệu như số lượt truy cập tuần qua, số lượt truy cập 30 ngày qua .v.v…

Thông tin tác giả

Thêm bình luận