Mod Thêm tag vào bài viết khi có người search trên google vbb4.x

Mod Thêm tag vào bài viết khi có người search trên google vbb4.x
SEO Google Tag Search

Cài đặt:
Dowload bản update phía dưới về.
– Import đè lên file xml cũ. Nếu ai chưa có MOD cũ thì download và up lên host cài đặt bthg tại đây

Chi tiết:

– Nguồn gốc của MOD này là FUZZY SEO Booster.

– Ngoài các chức năng mặc định của MOD, mình đã thêm code tag vào bài viết mỗi khi có người search trên google.

– Tất cả các từ khóa được hiển thị phần MOD cũ sẽ được thêm vào phần tag của bài viết. (Tính từ lúc import file xml mới)

– Hiện chức năng này đã test, mọi người có thể yên tâm sử dụng nhé.

– Bản mới ngày 6/5/2013: Tối ưu từ khóa tag vào đúng thread, từ khóa tag được thêm nếu <= giới hạn số từ khóa trong thread (Tagging Options -> Maximum Tags per Thread trong admincp)

********Cập nhật ngày 6/5/2013 3:49 PM********

– Download file tags.zip về, giải nén ra có 1 folder (bên trong có 2 file), upload lên ngang hàng index.

– Bước 1: Chạy http://domaincuaban.com/tags/xoa_tag.php – Mục đích là xóa toàn bộ TAG đang có của diễn đàn. (Càng nhiều TAG thời gian càng lâu)

– Bước 2: Chạy http://domaincuaban.com/tags/capnhat_tag.php – Mục đích là lấy từ khóa của MOD fuzzy seo google ==> update vào tag của bài viết đó. (Càng nhiều TỪ KHÓA thời gian càng lâu)

– Chú ý: Các từ khóa được thêm vào mỗi bài viết giới hạn bởi tùy chọn Maximum Tags per Thread trong admincp . Sau khi chạy cập nhật xong phải xóa ngay 2 file đó.

– Xong!

Leave a Comment!