[Share] Skin Google+ cho vbb4.x

Skin google cho vbb này cũng giống như bản Skin vbb4 phong cách google , chỉ chỉnh khác 1 chút về icon box và foooter nhé!!

Demo:

Update code footer cho giống nhé!

Bài viết liên quan

Thông tin tác giả

Thêm bình luận