Mod Auto Tags v1.0.0 cho vbb4.2

Thấy các bạn lập topic xin nhiều nên ngồi rip ^^
Có gì bác Lai bỏ qua cho 

Mình không có làm forum nên không có demo các bạn thông cảm 

Do trong quá trình code mod mình sử dụng vBulletin version 4.1.7, nên nếu có lỗi gì ở các version 4x khác thì các bạn hãy reply lên đây nhé. 

Video demo:

Hình:

Mod Auto Tags v1.0.0  cho vbb4.2

Cách dùng:

1. Upload folder clientscript lên host ngang hàng với file index.php của forum root.

2. Vào AdminCP -> Plugins & Products -> Manage Products -> [Add/Import Product] -> nhấn Browse -> chọn file product-svit_autotags.xml -> Allow Overwrite chọn Yes -> nhấn Import.

Như vậy là đã import xong XML.

Tuỳ chỉnh:

Vào AdminCP -> Settings -> Options -> nhìn bên trái phần vBulletin Options kéo xuống chọn [SVIT] Auto Tags -> chọn Yes -> Save lại.

Xong rồi.

Bây giờ vào đăng một bài mới rồi xem thành quả thôi ^^! 

Product: Auto tags v1.0.0
Description: Auto get tags in subject
Copyright: SinhVienIT.Net
Rip by: KillerDowload: Đinh kèm
pass: vnmaster.net

Leave a Comment!