Download ghost win 8.1 32bit No Soft – Không cá nhân hóa 2013

Thêm một bản ghost windows 8.1 no soft nữa cho cả nhà vọc, bản này cũng như các bản trước đã share là đều active, bản ghost không hề cá nhân hóa và không lược bớt thành phần nào của win cả!
Thông tin bản ghost: – Bản Ghost được làm từ bản ISO gốc của MS  – Không cá nhân hóa  – Tinh chỉnh win để có thể chạy mượt hơn với win gốc – Đã chỉnh tốc độ mở/tắt máy nhanh – Bản ghost sử dụng bộ icon của Khatmau_sr  – Bản ghost có kèm 1 số soft để dùng như Unikey,IDM và bản Crack Win phòng trường hợp mất crack. Chú ý: – Check kĩ MD5 ,nếu trùng thì có thể ghost ,nếu không trùng thì vui lòng tải lại  – Mình có để sẵn công cụ crack win và office ở thư mục Tool Win ngoài desktop, nếu bị mất crack hay bạn muốn active office thì cứ vào đó mình có hướng dẫn  – Pass để phòng khi các bạn muốn tạo user khác hoặc vào tải ứng dụng ở Windows Store: 1234567890 Cuối cùng là link download Download ghost win 8.1 32bit No Soft Size: 2.8GB MD5: 8C28936D – 36FEC791 – D7DE03A4 – 3FDFF0FD

Bài viết liên quan

Thông tin tác giả

Thêm bình luận