Ghost Win 8 Pro 32 Bit Full Soft 2013 By Tommy Phan

Bản ghost windows 8 full soft 2013 được làm và chia sẻ by tommy phan, các bạn xem thêm info và ảnh demo phía dưới nhé
Ảnh:

Các phần mềm đã được cài đặt trong bản ghost Win 8 Pro 32 Bit Full Soft 2013:

 1. Adobe Flash Player
 2. Ccleaner
 3. DFX 11
 4. IDM
 5. Office 2010
 6. Mozila Firefox
 7. SMPlayer
 8. Tera Copy
 9. Unikey
 10. Usb Disk Security
 11. Winrar
 12. Yahoo
 13. Your Uninstaller

Leave a Comment!