Cách Seo Diễn Đàn Xenforo Phần 3

Tiếp sau bài seo diễn đàn xenforo phần 2, hôm nay mình xin hướng dẫn phần 3 là tạo file robots và sitemap cho diễn đàn xenforo. Tác dụng của 2 file này chắc các bạn cũng biết rõ rồi, mình k nói thêm.

1/ Tạo file robots.txt
Các bạn vào file manage của mình bằng cpanl or cuteftp để tạo file robots với cấu hình sau
Mã:

User-agent: *
Disallow: /account/
Disallow: /admin.php
Disallow: /ajax/
Disallow: /conversations/
Disallow: /find-new/
Disallow: /forums/-/
Disallow: /forums/tweets/
Disallow: /goto/
Disallow: /help/
Disallow: /login/
Disallow: /lost-password/
Disallow: /misc/style?*
Disallow: /misc/quick-navigation-menu?*
Disallow: /online/
Disallow: /posts/
Disallow: /threads/tera-tweet-from-*
Disallow: /credits/
Disallow: /register/
Disallow: /search/
Disallow: /members/
Disallow: /member-map/
Disallow: /attachments/
Allow: /

Đây là file robots dành cho bạn nào xài domain ở thư mục gốc, nếu chuyển vào dạng domain/thumuc thì các bạn thêm thumuc vào trước các trước nhé. Cái này chỉ tham khảo, tùy vào mục đích và bảo mật mà các bạn có thể tùy chỉnh file này.

2/ Tạo sitemap cho xenforo

Mặc định thì xenforo k có chức năng này, các bạn phải cài thêm addon (download đính kèm),Cách cài đặt khá đơn giản, upload lên host và vào addon để cài addon_cemzoo_sitemap.xml , tiếp đó cmod thư mục sitemap 777 , Tiếp đó vào Admin Control Panel > Tools > Click on the option for Cron Entries > On the controls for “Rebuild Sitemap”, select “Run” để chạy sitemap nhé.
Còn cài đặt thông số thì bạn vào opitons như hình nhé

Chúc các bạn thành công!

Leave a Comment!