Mod Limit Meta Description & Keywords Vbb4 – Giới hạn thẻ meta và keyword cho vbb

Mod Limit Meta Description & Keywords Vbb4 – Giới hạn thẻ meta và keyword cho vbb

Chức năng: Giới hạn ký tự ở thẻ meta description và keywords trong các bài viết. Mod này hộ trợ seo vbb rất tốt, thường các bài viết trên vbb đều có thẻ meta quá dài, do vbb k tự cắt thẻ, khi cài mod này xong, nó sẽ xử lý việc cắt thẻ meta ngắn lại sao cho đúng tiêu chuẩn của google.

Cài đặt:
– Vào AdminCP => Plugins & Products => [Add/Import Product] => Chọn file product-vbb4vn_lmd-v2.0.xml => ở Allow Overwrite chọn Yes => Nhấn Import

History:
v2.0: Thêm chức năng giới hạn thẻ meta keywords.
v1.0: First Released

Download: đínhkèm

Bài viết liên quan

Thông tin tác giả

Thêm bình luận