Seo Vbb Phần 9 – Điều hướng google bot trên diễn đàn vbb

Như đã nói ở bài seo vbb phần 8 , hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn điều hướng bot của google trên forum vbb. Mục đích của việc này nhằm tăng tốc độ index của bài viết, đồng thời ngăn google bot chạy và index những thứ không quan trọng trên diễn đàn.

Đầu tiên Google bot (Google Spider) là gì ?
Cái này phải nói qua chứ đôi khi một số bạn cũng chưa rõ. Nói đơn giản là nó là những con bọ tìm kiếm của ông lớn google, chuyên đi thu thập dữ liệu các trang web và index nó lên công cụ tìm kiếm của google, website bạn muốn có mặt trên google thì phải có nó.

Vậy điều hướng google bot bằng cách nào?
Đơn giản chúng ta sẽ sử dụng thuộc tính rel =”nofollow” cho các url không quan trọng trên diễn đàn. Thuộc tính này sẽ ngăn không cho google đi theo liên kết đó.

Bước 1: Chúng ta cần cài addon seoquake và bật nó lên, tiến hành vào diễn đàn của bạn, sẽ thấy như sau

Các bạn tiên hành xem code và chèn vào sau thẻ href thuộc tính rel =”nofollow” là ok.
Seach các code: 
class=”nodecontrols” trong postbit or postbit_legacy

Thêm nofollow vào như sau:
<a name=”post{vb:raw post.postid}”href=”{vb:link%20thread,%20{vb:raw%20thread},%20{vb:raw%20pageinfo_post}}#post{vb:raw%20post.postid}” rel=”nofollow” class=”<vb:if condition=”$show[‘inlinemod’]”>ie</vb:if>postcounter”>#{vb:raw post.postcount}</a><a id=”postcount{vb:raw post.postid}” name=”{vb:raw post.postcount}”></a>Tượng tự với các code sau:
id=”wgo_onlineusers” trong forumhome
{vb:raw sublink.name} trong navbar_tabs
id=”footer_links” trong footer

Xóa các code sau
<div class=”options_block”>
<h4 class=”collapse blockhead options_correct”> 
<a class=”collapse” id=”collapse_posting_rules” href=”{vb:raw%20relpath}#top”><img src=”{vb:stylevar%20imgdir_button}/collapse{vb:raw%20vbcollapse.collapseimg_info_options}_40b%20.png” alt=”” /></a> {vb:rawphrase posting_rules}
</h4> 
<div id=”posting_rules” class=”thread_info_block blockbody formcontrols floatcontainer options_correct”> {vb:raw forumrules} </div> </div>
</div>và code này trong Forum Home
<div id=”wgo_legend” class=”wgo_subblock section”> 
<h3 class=”blocksubhead”>
<img src=”{vb:stylevar%20imgdir_misc}/legend.png” alt=”{vb:rawphrase icon_legend}” />{vb:rawphrase icon_legend}</h3> 
<div> 
<dl id=”icon_legends” class=”icon_legends”> <dt><img src=”{vb:stylevar%20imgdir_statusicon}/forum_new-16.png” alt=”{vb:rawphrase new_posts_forum}” /></dt><dd>{vb:rawphrase new_posts_forum}</dd> <dt><img src=”{vb:stylevar%20imgdir_statusicon}/forum_old-16.png” alt=”{vb:rawphrase no_new_posts_forum}” /></dt>
<dd>{vb:rawphrase no_new_posts_forum}</dd> 
<vb:if condition=”$vboptions[‘showlocks’]”>
<dt><img src=”{vb:stylevar%20imgdir_statusicon}/forum_lock-16.png” alt=”{vb:rawphrase forum_is_closed_for_posting}” /></dt><dd>{vb:rawphrase forum_is_closed_for_posting}</dd></vb:if> 
<dt><img src=”{vb:stylevar%20imgdir_statusicon}/category-16.png” alt=”{vb:rawphrase category_forum}” /></dt><dd>{vb:rawphrase category_forum}</dd> <dt><img src=”{vb:stylevar%20imgdir_statusicon}/forum_link-16.png” alt=”{vb:rawphrase link_forum}” /></dt><dd>{vb:rawphrase link_forum}</dd> {vb:raw template_hook.forumhome_icon_legend} 
</dl> 
</div> 
</div>Ngoài ra các bạn có nofollow luôn cả member nếu muốn bot tậm trung vào index bài viết, tùy vào mục đích mà chúng ta sẽ đặt thẻ này vào, đơn giản các bạn chỉ cần seach code và chèn vào thui nhé!!
Chúc các bạn thành công!!

Leave a Comment!