Seo Vbb Phần 6 – SEO Breadcrumb link cho vbb

Seo Vbb Phần 6 – SEO Breadcrumb link cho vbb
Breadcrumb link hay navigation link được gọi là link hướng cấu trúc trong thiết kế web, giúp người dùng có thể theo dõi được các danh mục liên quan đến bài viêt và đồng thời quan trọng trong SEO là Google hiển thị lên kết quả tìm kiếm. Các bạn có thể xem hình minh họa ở dưới để hiểu rõ hơn. 

Bình thường nếu không sử dụng navigation link thì khi index bài viết trên google, link sẽ không đẹp và khiến giảm tỷ lệ click chuôt, các bạn có thể nhìn vào ảnh để thấy sự khác nhau

hướng dẫn tối ưu Breadcrumb link cho vbb
Vào skin search navbar_link và thay toàn bộ bằng đoạn code sau:

Mã:

<vb:if condition="$show['breadcrumb']">
<div itemscope="itemscope" itemtype="http://data-vocabulary.org/Breadcrumb">
<li class="navbit"><a href="{vb:raw%20nav_url}" itemprop="url"><span itemprop="title">{vb:raw nav_title}</span></a></li> 
</div> 
<vb:else /> 
<div itemscope="itemscope" itemtype="http://data-vocabulary.org/Breadcrumb"> 
<li class="navbit lastnavbit"><span><span itemprop="title">{vb:raw nav_title}</span></span></li> 
</div> 
</vb:if>

Chúc các bạn thành công!!

Bài viết liên quan

Thông tin tác giả

Thêm bình luận