Skin vbb4 đẹp 2013

Skin vbb4 đẹp 2013, Skin này là ngày 11/5 nhé đừng nói là skin cũ nữa  Nếu cài skin này thì cài thêm 2 cái mod hiện avatar ở forumhome + xfstyleavatars ở postbit như svit nhé  Hd sử dụng trước khi dùng   Upload styles ngang hàng vs admincp   im pọt xog Demo hình : 
Download: đính kèm

Leave a Comment!