Khắc phục thẻ Meta và Title trùng lặp trên VBB

Chào mọi người, hôm nay VnMaster.Net sẽ hướng dẫn các bạn trên diễn đàn tối ưu hóa thẻ meta  title của vbb để tránh sự trùng lặp. Việc trùng lặp thẻ mô tả và thẻ tiêu đề là do code của các bạn chưa tối ưu hóa.Khiến cho việc seo vbb khó hơn. 

Đầu tiên mình sẽ hướng dẫn các bạn tối ưu lại code của mình
Các bạn vào Google Webmaster Tool và tiến hành chon cải tiến HTML và mở xem các title bị trùng lặp. 

Lỗi 1: Các bài biết có url dạng ?p=12121 , như hình, các số có thể tùy bài sẽ khác nhau

Thực chất các url này là các comment của member trong 1 bài viết đc google index lên, vào sẽ chung 1 title và mô tả của bài viết và vì thế google báo trùng, vì thế các bạn xài mod này nhé: Mod Xóa ?p=xxx trên url vbb

Lỗi 2: Các bài viết sẽ trùng url chính và url có duôi ?goto=newpost
Demo:
Mã:

https://vnmaster.net/threads/7602-Toi-uu-the-alt-cho-hinh-anh-VBB-trong-seo.html
https://vnmaster.net/threads/7602-Toi-uu-the-alt-cho-hinh-anh-VBB-trong-seo.html?goto=newpost

Cách sửa như sau:
Edit template forumhome_lastpostby
Mã:

{vb:link thread, {vb:raw threadinfo}, {vb:raw pageinfo_newpost}}

Sửa thành 
Mã:

{vb:link thread, {vb:raw threadinfo}}

Lỗi 3: Các url tag của các bạn sẽ bị trùng lặp
Demo:Hầu hết các url tag mặc định của vbb sẽ k có thẻ title và mô tả nên khiên trùng lặp rất nhiều, các bạn làm như bài viết sau: Tối ưu thẻ Tag VBB trong Seo

Lỗi 4: Lỗi này khiến các title và thẻ mô tả đều chung với title và thẻ mô tả của domain chính , đó là url thành viên diễn đàn
Demo:

Cách sửa như sau:
Edit template MEMBERINFO và tiến hành thay code
Mã:

{vb:raw headinclude}
  <title>{vb:rawphrase view_profile}: {vb:raw prepared.username} - {vb:raw vboptions.bbtitle}</title>

Bằng code
Mã:

<title>{vb:rawphrase view_profile}: {vb:raw prepared.username} - {vb:raw vboptions.bbtitle}</title>
<meta name="description" content="{vb:raw prepared.username} - Thành Viên {vb:raw vboptions.bbtitle}" />    
<meta name="keywords" content="{vb:raw prepared.username}, bai viet cua {vb:raw prepared.username}, thong tin {vb:raw prepared.username}, ban be {vb:raw prepared.username}, use {vb:raw prepared.username}" />  
  {vb:raw headinclude}

Tiến hành edit template headinclude và xóa code
Mã:

<vb:if condition="$show['threadinfo']">


<vb:elseif condition="$show['foruminfo']" />
    <meta name="keywords" content="{vb:raw foruminfo.title_clean}, {vb:raw vboptions.keywords}" />
    <meta name="description" content="<vb:if condition="$pagenumber > 1">{vb:rawphrase page_x, {vb:raw pagenumber}}-</vb:if>{vb:raw foruminfo.description_clean}" />
<vb:else />
    <meta name="keywords" content="{vb:raw vboptions.keywords}" />
    <meta name="description" content="{vb:raw vboptions.description}" />
</vb:if>

Rồi tiến hành thêm lại ở template FORUMHOME ,tương tự các bạn có thể tùy biến trong FORUMDISPLAY
Mã:

<meta name="description" content="{vb:raw vboptions.description}" />    
<meta name="keywords" content="{vb:raw vboptions.keywords}" />

Trên đây là 4 lỗi trùng lặp cơ bản nhất, thắc mắc các bạn có thể comment tại topic này nhé, ngoài ra các bạn có thể đọc thêm bài này để tối ưu hóa hình ảnh nhé: Tối ưu thẻ alt cho hình ảnh VBB trong seo

Chúc các bạn thành công

Leave a Comment!