Mod chèn link vào từ khóa trong bài viết cho vbb4.x

Tác dụng: chèn link vào tất cả từ khóa mà bạn đã cài đặt, vd: từ khóa dien dan cntt được gán link vnmaster.net thì tất cả các bài viết có từ khóa dien dan cntt sẽ được chèn link này, rất tốt cho seo

Hướng dẫn : 

upload các thư mục bên trong thư mục upload lên ngang hàng admincp (up đè nhé)
import xml 

Done ! 

Sử dụng , vào admincp >> Chen link vao tu khoa >> Quan ly

Rồi add từ khóa của bạn vào nhé !

Demo:
Nguồn: internet

Note: Các bạn vào plugin manager rồi tìm cái plugin có tên link on footer chèn textlink của trang web cungngaysinh.com , cái này các bạn xóa đi nhé, người ta cố chèn vào để lấy textlink site các bạn đó. Xóa k ảnh hưởng gi đến hoạt động của mod cả!!

Leave a Comment!