Key kis 2013 active thoải mái update

Một số key kis 2013 trên mạng, test thấy ổn, toàn trên 200 ngày nên leech về cho ae xài
Key kis 2013 Kaspersky Antivirus 
 Kaspersky Internet Security 
 Kaspersky PURE 

KEY KIS 2014 3 tháng bản quyền : 
QCGUH-J8FF6-33WGA-UBY62

Cách Add Key File Vào 
Phầm Mềm

Cách 1:

– (Xóa key nếu đã add trước đó)
– Kích hoạt ứng dụng
– Điền vào ô code: 22222-22222-22222-2222U
– Xuất hiện thông báo lỗi vì code sai
– Xuất hiện tùy chọn cho phép add key file (click nút Duyệt – Browse)
-OK vậy là xong

Cách 2:

– Ngắt kết nối mạng
– (Xóa key nếu đã add trước đó)
– Click chọn nút Kích hoạt ứng dụng
– Điền vào ô code:AAAAA-AAAAA-AAAAA-AAAA3
– Sẽ có thông báo kích hoạt không thành công (vì ko kết nối tới được máy chủ)
– Xuất hiện tùy chọn cho phép add key file (click nút Duyệt – Browse)
– OK vậy là xong

Leave a Comment!