Kỹ thuật xử lý mảng chuyên sâu trong PHP

Mảng (Array) là một thành phần rất quan trọng của bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào. Thông thường, khi lập trình web với PHP thuần, chúng ta rất ít khi để ý đến kỹ thuật xử lý mảng. Điều đó đã làm hạn chế sự linh hoạt của ứng dụng.

Không chỉ với PHP thuần mà đối với các ứng dụng được xây dựng trên nền Framework, mã nguồn mở như Zend Framework, Joomla, WordPress, NukeViet mà tôi sẽ giới thiệu với các bạn tại izblogs.com, nếu chúng ta không xử dụng tốt mảng thì thật sự sẽ khó khăn để chúng ta có thể tối ưu mã của chương trình và giúp cho ứng dụng của chúng ta chạy nhanh được.

Chính vì vậy, trong phạm vi bài viết này tôi sẽ giới thiệu đến các bạn cách xử lý mảng cho mọi tình huống để nâng cao khả năng xử lý mảng trong các ứng dụng web của bạn.

Trước tiên, bạn cần phải hiểu thế nào là mảng và thế nào là biến trong mảng. Biến là một nơi để lưu trữ giá trị số hoặc chữ. Vấn đề là biến chỉ có thể lưu trữ một giá trị duy nhất. Mảng là một biến đặc biệt, nó có thể lưu trữ tất cả các giá trị của biến dưới một tên duy nhất. Lý thuyết nó khá khô khan, khó tiếp thu, vì vậy tôi nghĩ khái niệm bạn chỉ cần hiểu như vậy để chúng ta bắt đầu với những ví dụ thực tế.

Trong PHP có 3 loại mảng: Mảng số nguyên (Numeric array), Mảng kết hợp (Associative array) và Mảng đa chiều (Multidimensional array).

Mảng số nguyên – Numeric array

Là mảng có chỉ số (index hoặc key) ở dạng số, chúng ta thường gọi mảng này là mảng liên tục. Có 2 cách để tạo ra một mảng số nguyên:

Mảng kết hợp – Associative array

Là mảng mà chỉ số là một giá trị (có thể là chuỗi hoặc số)

Bài viết liên quan

Thông tin tác giả

Thêm bình luận