Sông Cầu gặp nhiều khó khăn xây dựng nông thôn mới

Là một huyện miền núi còn nhiều khó khăn, sau 3 năm xây dựng nông thôn mới (NTM) đến nay toàn huyện Khánh Vĩnh mới chỉ có xã điểm Sông Cầu đạt 11 tiêu chí xây dựng NTM, năm 2013 đạt 13 tiêu chí, 12 xã còn lại đạt dưới 10 tiêu chí, trong đó có 4 xã đạt dưới 5 tiêu chí.
Khánh Vĩnh là một huyện miền núi thuộc tỉnh Khánh Hoà, có mật độ dân cư thấp nhất tỉnh với 15 dân tộc khác nhau sinh sống, trong đó đồng bào Raglai chiếm 48% dân số toàn huyện.

Xem thêm: Làm sao để tăng độ phì nhiêu của đất

Bắt đầu triển khai chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, toàn huyện đã xây dựng hệ thống giao thông nông thôn, làm mới nhiều tuyến đường liên xã, huy động nguồn vốn xoá đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập.

Mặc dù sau gần 3 năm triển khai xây dựng NTM, nhưng do còn khó khăn nên toàn huyện mới chỉ có xã điểm Sông Cầu đạt 11 tiêu chí xây dựng NTM.

Xem thêm: làm giàu nhờ trồng sâm Ngọc Linh

Ông Trần Đình Phúc, Chủ tịch UBND xã, cho biết công tác huy động vốn toàn xã còn gặp nhiều khó khăn do trên địa bàn toàn xã không có doanh nghiệp nào đầu tư vì vậy nguồn vốn từ doanh nghiệp là không thực hiện được, vì vậy chỉ dựa vào nguồn ngân sách Nhà nước, người dân chủ yếu là lao động nông nghiệp nên còn rất khó khăn. Chủ yếu bà con đóng góp bằng hiến đất, hoa màu, ngày công lao động khi thực hiện các công trình giao thông nông thôn và giao thông liên thôn…

Năm 2013 xã Sông Cầu đã hỗ trợ cho 24 hộ gia đình phát triển sản xuất, trong đó hỗ trợ chăn nuôi bò sinh sản cho 16 hộ, hỗ trợ máy bơm diesel và nông cụ cho 8 hộ.Xã cũng đã phối hợp với Phòng Dân tộc huyện thực hiện công tác tuyên truyền cho người dân về các chính sách hỗ trợ cho các hộ nghèo, cận nghèo, miền núi, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Khánh Hoà. Có 4 hộ nghèo, cận nghèo dược cấp giống và vật nuôi như gà thả vườn, heo đen. Bên cạnh đó, xã đã thường xuyên cử cán bộ kiểm tra dịch bệnh chăn nuôi để xử lý kịp thời dịch bệnh đối với các hộ được đăng ký hỗ trợ.

Ông Lê Ngọc Thảo, Phó Chủ tịch UBND xã Sông Cầu, cho biết: Một số tiêu chí xã đã đạt bền vững như tỷ lệ hộ nghèo còn gần 2,7% thấp hơn xo với tỷ lệ hộ nghèo tại thị trấn Khánh Vĩnh là 8,9%.

Xem thêm: Cách nuôi heo thịt nhanh lớn

Đầu năm 2014 xã đã hoàn thành 13/19 tiêu chí, phấn đấu tới cuối năm xã sẽ hoàn thành thêm 3 tiêu chí về giao thông, thuỷ lợi, môi trường. Tuy nhiên khi đánh giá lại vào tháng 08 vừa qua, xã chỉ còn đạt 11 tiêu chí, 2 tiêu chí trước đây đã đạt nhưng nay chưa đạt là thu nhập và y tế, giảm 2 tiêu chí so với đầu năm.

Lý giải về tình trạng này, ông Nguyễn Nhật Tân, cán bộ xã Sông Cầu, cho biết: Tiêu chí y tế hiện không đạt do toàn xã có nhiều hộ dân lao động xa nên huyện chưa thống kê được số người có mua BHYT hay không, còn về tiêu chí thu nhập, trước kia mức thu nhập toàn xã khoảng 16 triệu/người/năm nhưng dó thời tiết bất lợi, nên mùa vụ thất thu, bên cạnh đó hơn 80% người dân xã Sông Cầu với thu nhập chính là từ trồng mía nên những đợt nắng hạn vừa qua cùng với giá đường giảm khiến thu nhập người dân bấp bênh, đời sống nhiều hộ dân thêm khó khăn.

Bài viết liên quan

Thông tin tác giả

Thêm bình luận