Cấu trúc và cấu hình nâng cao của WordPress

WordPress là một phần mềm mã nguồn mở bao gồm nhiều tập tin khác nhau, chúng liên kết lại với nhau để thực hiện những nhiệm vụ cụ thể của hệ thống.

Trong bài đầu tiên này chúng ta sẽ tìm hiểu cấu trúc và cấu hình nâng cao của wordpress. Việc tìm hiểu về mã nguồn cũng như các tập tin và các thư mục trong mã nguồn wordpress là một điều rất cần thiết để chúng ta hiểu rõ về hoạt động cũng như nguồn xử lý của nó.

Cấu trúc thư mục và tập tin của WordPress

Ở phạm vi bài viết này, tôi không thể giúp bạn tiếp cận và tìm hiểu hết cấu trúc cũng như nói rõ chức năng của các tập tin nằm trong wordpress. Tuy nhiên, tôi sẽ giới thiệu cụ thể, chi tiết khi chúng ta tiếp cận đến từng phần trong nội dung các bài tiếp theo.

Hệ thống WordPress có 3 thư mục chính, bao gồm wp-adminwp-contentwp-includes và một số tập tin chạy chính ngoài thư mục gốc, mỗi loại tập tin sẽ phục vụ cho một mục đích cụ thể của wordpress.

Trong quá trình sử dụng và lập trình với wordpress, không nên thay đổi hoặc chỉnh sửa các thư mục và tập tin trong lõi của wordpress, cũng như những tập tin trong thư mục wp-admin và thư mục wp-includes. Trong trường hợp bắt buộc phải thay đổi thì chỉ nên thay đổi cấu hình trong tập tin wp-config.php nằm ở thư mục gốc.

Cấu hình nâng cao cho WordPress

Để cấu hình nâng cao cho hệ thống website trên mã nguồn mở wordpress, chúng ta sẽ có 2 tập tin giúp cho chúng ta làm việc này, đó là tập tin wp-config.php và tập tin .htaccess đều nằm ở thư mục gốc của wordpress.

I. Cấu hình file wp-config.php

Ở phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu những giá trị mà chúng ta có thể thêm vào tập tin wp-config.php.

Đối với tập tin wp-config.php, chúng ta không nên thay đổi các giá trị và nội dung bên trong của tập tin này. Chỉ thay đổi những giá trị thông số database đã được khai báo trong quá trình cài đặt wordpress.

Để làm việc với tập tin này, chúng ta nên tạo ra 1 tập tin mới (ví dụ: new-config.php) và thay đổi thông qua tập tin mới này. Các bạn lưu ý: Việc tạo tập tin new-config.php sẽ giúp cho những giá trị đã được chúng ta chỉnh sửa không bị mất khi chúng ta upgrade phiên bản mới của wordpress.

Sau khi có tập tin new-config.php, chúng ta sẽ nhúng tập tin này vào tập tin wp-config.php gốc của wordpress bằng lệnh include_once(). Nên nhúng vào đoạn ngay phía sau hằng WP_DEBUG.

Và bây giờ, chúng ta sẽ tìm hiểu những giá trị mà chúng ta có thể thêm vào hoặc chỉnh sửa trong tập tin wp-config.ph thông qua tập tin new-config.php mà chúng ta mới tạo.

1. Thay đổi thư mục chứa tập tin wp-config.php

Hệ thống wordpress có thể tự nhận diện sự tồn tại của tập tin wp-config.php bên ngoài thư mục gốc nếu thư mục gốc không tồn tại tập tin này. Điều này có thể giúp bạn trong việc bảo mật tập tin wp-config.php

Ví dụ: Tập tin wp-config.php nằm trong thư mục gốc của wordpress có tên wp4

D:\xampp\htdocs\wp4\wp-config.php

Bạn có thể chuyển nó ra ngoài thư mục wp4 như sau:

D:\xampp\htdocs\wp-config.php

2. Các hằng lưu mật khẩu người dùng.

Tiếp theo chúng ta xem đến 1 số hằng số sau trong tập tin wp-config.php. Những hằng số này được tạo 1 cách ngẫu nhiên, và chúng ta có thể lấy giá trị mới thay thế vào những giá trị đã có trong tập tin wp-config.php.

Lưu ý: Những giá trị này chỉ có tác dụng đối với mật khẩu của người dùng. Tức là nó dùng để lưu cookie mật khẩu người dùng đã đăng nhập. Khi thay đổi giá trị mới thì những người dùng đang đăng nhập sẽ tự động bị logout và phải đăng nhập lại. Mỗi file wp-config sẽ tạo ra những chuỗi hằng số này hoàn toàn khác nhau.

3. Thiết lập tiền tố cho các bảng trong Database WordPress

4. Thay đổi URL chạy chính của WP

Việc cấu hình URL cho wordpress, chúng ta có thể cấu hình trong phần Menu Settings của hệ thống quản trị wp. Tuy nhiên, để tránh đường dẫn URL bị người quản trị thay đổi không đúng, ta có thể Disablechức năng thay đổi URL bằng cách khai báo hằng số WP_HOME và WP_SITEURL trong tập tin new-config.php như sau:

5. Thay đổi đường dẫn đến thư mục chứa Plugin

Tương tự việc thay đổi URL chạy chính cho wp, ta có thể thay đổi đường dẫn đến thư mục Plugin bằng cách khai báo hằng số thư mục và hằng số URL trong new-config.php

6. Thay đổi giá trị của WP_POST_REVISIONS

Hệ thống WP mặc định tạo bài Revisions sau mỗi lần bài viết được người quản trị thay đổi, chỉnh sửa nội dung, giúp cho người quản trị có thể back lại những nội dung của bài trước đó. Revisions có thể sử dụng 3 giá trị.

7. Thay đổi giá trị thời gian cho AUTOSAVE_INTERVAL

Trong một khoảng thời gian nhất định, hệ thống của WordPress mặc định sẽ tự động lưu bài viết khi bài viết đang được soạn thảo hoặc đang được chỉnh sửa. Và để điều chỉnh thời gian tự động lưu bài viết của WP, chúng ta thêm hằng sau vào trong file new-config.php. Lưu ý: Thời gian lưu bài viết này được tính theo giây.

8. Hiển thị các câu truy vấn trên một trang của WP

Khai báo có hiển thị truy vấn CSDL. Để kiểm tra câu truy vấn trong WordPress, trước tiên chúng ta cần thêm hằng sau vào trong file new-config.php

Sau khi thêm hằng khai báo hiển thị câu truy vấn ở trên, bạn có thể kiểm tra bằng cách thêm đoạn code sau vào cuối file functions.php của theme đang sử dụng.

9. Thiết lập ngôn ngữ và định dạng quốc tế

10. Thiết lập thư mục chứa các tập tin ngôn ngữ

Tương tư như thư mục chứa Plugin ở trên, chúng ta cũng có thể thay đổi thư mục và đường dẫn thư mục chưa tập tin ngôn ngữ thông qua hằng LANGDIR như sau:

11. Thiết lập tài khoản FTP cho website

12. Thiết lập thời gian xóa TRASH

II. Cấu hình file .htaccess

Mặc định khi download bộ mã nguồn wordpress về, trong bộ mã nguồn của nó chưa tồn tại file .htaccess mà nó sẽ được sinh ra trong quá trình khởi tạo website.

Đây là file giúp bạn cài đặt link rewrite thân thiện với bộ máy tìm kiếm, đó là chức năng permalinks trong quản trị wordpress. Ngoài ra, nó còn hỗ trợ tốt trong việc giới hạn quyền hạn thành viên, tập tin, thư mục và bảo mật cho website. Tuy nhiên, việc cấu hình file .htaccess lại là một chủ đề khác không liên quan đến wordpress và nó được nói đến khá nhiều trên các diễn đàn, bạn có thể tham khảo thêm về cấu hình .htaccess trên mạng nhé.

Trên đây là những giá trị cấu hình nâng cao khá quan trọng mà bạn sẽ cần dùng đến trong quá trình xây dựng 1 website. Có những giá trị tôi chỉ nói đến chứ không giải thích rõ ràng, vì trong phạm vi 1 bài viết, nếu giải thích quá dài dòng sẽ tạo ra sự nhàm chán mà bản thân các bạn cũng sẽ bị rối, khó hiểu. Tuy nhiên, các bạn yên tâm rằng có những giá trị cứ vậy sử dụng làm mặc định mà không phát sinh bất cứ lỗi nào, còn những giá trị nào trong quá trình học có đụng chạm đến tôi sẽ phân tích rõ hơn cho các bạn.

Và bài sau chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu thế nào là một plugin cho wordpress.Bài viết liên quan

Thông tin tác giả

Thêm bình luận