Xây dựng WordPress Plugin cơ bản

Như vậy, nội dung bài học Tìm hiểu về WordPress Plugin đã giúp các bạn tiếp cận với những kiến thức căn bản về plugin. Một plugin có thể là một file php duy nhất hoặc là một thư mục gồm tập hợp các file php. Tùy theo nhu cầu của bạn, để lựa chọn cách viết plugin đơn giản hay phức tạp. Và ở bài học này, chúng ta sẽ bắt đầu với việc xây dựng 1 plugin đơn giản.

Trước tiên, bạn cần nắm được 1 số quy ước nên được sử dụng trong việc tạo 1 plugin mới.

Thứ nhất, đặt tên cho Plugin mới

Việc đặt tên cho một plugin cũng là một vấn đề khá quan trọng. Tên của plugin nên liên quan đến vấn đề mà plugin này xử lý và phải chưa tồn tại trong hệ thống Plugin của wordpress.

Ví dụ: Bạn muốn xây dựng 1 plugin xử lý SEO cho website, đương nhiên bạn sẽ không đặt tên là MyPlugin. Vì:

  • Với cái tên như thế này, ngay bản thân bạn đôi lúc cũng không nhớ nó sử dụng để làm gì chứ chưa nói đến người dùng.
  • Khi chia sẻ lên hệ thống plugin của wordpress, người dùng sẽ không biết nó dùng để làm gì và chắc chắn sẽ không mất thời gian tìm hiểu và download nó về.
  • Với tên trùng với 1 plugin nào đó đã tồn tại trong hệ thống plugin của wordpress có thể sẽ gây ra xung đột biến và hàm khi sử dụng các plugin có liên quan.

Thứ hai, đưa tất cả các file của plugin vào trong một thư mục

Đối với 1 Plugin được xây dựng mới thì dù là một plugin đơn giản có 1 file php duy nhất hay plugin phức tạp gồm nhiều file và thư mục thì các bạn cũng nên đưa nó vào trong một thư mục chứa chúng với tên thư mục là tên của Plugin mà chúng ta đã đặt ở trên. Việc làm này sẽ giúp chúng ta dễ dàng quản lý, nâng cấp và bổ sung thêm chức năng cho nó trong tương lai.

Chú ý:

  • Đặt tên cho Plugin nên bao gồm tiền tố, tuy nhiên nếu tiền tố là tên thương thì plugin phải là plugin thực sự có chất lượng để tránh làm mất uy tín đến thương hiệu cũng như các plugin được gắn tiền tố thương hiệu đó.
    • Cách tạo tiền tố: <tên tiền tố>_<tên Plugin>
    • Nên sử dụng tiền tố này cho các biến và hàm trong Plugin
  • Tất cả tên các file và thư mục của plugin không nên có khoảng trắng và dấu gạch dưới.

Cấu trúc thư mục WordPress Plugin

Việc tạo một thư mục Plugin có cấu trúc hợp lý sẽ giúp bạn quản lý, nâng cấp Plugin nhanh chóng và dễ dàng.

Chúng ta bắt đầu với 1 Plugin đơn giản. Bây giờ, bạn tạo một thư mục chính có cấu trúc đơn giản như sau:

Hệ thống wordpress sẽ tự nhận diện tập tin chạy chính hoặc thư mục chứa tập tin chạy chính của Plugin khi tập tin chạy chính đó khai báo với wordpress bằng một đoạn comment phía trên đầu của file. Đây là yêu cầu duy nhất với Plugin để nó hoạt động.

Bài viết liên quan

Thông tin tác giả

Thêm bình luận